Er wordt geschoten volgens het reglement van de Winterswijkse Schietbond. Reglement is op de baan aanwezig.

  1. Er wordt geschoten staand uit de vrije hand, dan wel opgelegd, op een negen meter baan met luchtbuksen van het kaliber 4,5 mm. 
  2. De richtmiddelen dienen aan de eisen te voldoen zoals gebruikelijk op de Winterswijkse kaart. Dus “keep – korrel of keep – paal”.
  3. Er wordt geschoten van linksboven naar rechtsonder, de zgn. Z – vorm.
  4. Er worden 10 kaarten verschoten. Het proefschot op een kaart is niet verplicht.
  5. Eén schot per roos, maximaal zes schoten per kaart.
  6. Elk op de kaart zichtbaar schot wordt geteld als gericht schot. Valt een (proef)schot in een andere dan de daarvoor bestemde roos, dan moet dit direct worden gemeld bij de baancommissaris. Het schot wordt dan gemarkeerd. Indien niet direct gemeld en gemarkeerd is er geen reclame meer mogelijk.
  7. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
  8. Indien een aantal personen gelijk eindigt met hetzelfde aantal geschoten punten telt een geschoten 12+ zwaarder dan een geschoten 12-.


 

                                           12-                                                                                   12+       
  


 

Social Share: