Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 
Voorzitter Jan Naaldenberg opent iets na 20:00 uur de vergadering .
Onderwerpen:  de toekomst van het open vizier schieten en hoeverre minder valide schut(s)ters kunnen deelnemen aan onze competitie.
Allemaal van harte welkom.
Eén koffie en één consumptie zijn voor rekening van de WSB.
Afwezig ; Diana , Nimrod en Motorshoot.
Fred van Eldik moet werken.
 
Als eerste benadrukt de voorzitter, dat de bond niet over 1 nacht ijs wil gaan, voordat er een dergelijke ingrijpende beslissing wordt genomen om terug te gaan naar viertallen.
Dit naar aanleiding van inkomende mail, over waarom er weer een afgevaardigden vergadering gehouden moet worden over dit onderwerp. Vorig jaar is er voor het eerst over gesproken.
Zie daarvoor de notulen van 26 september 2016 in Gebouw Juliana, Woold.
Juliana en W.T.M. hadden gehoopt dat WSB met een voorstel zou komen.
 
De bedoeling is, dat hoe we de competitie zo spannend mogelijk kunnen houden. Het voorstel om van vijf naar vier schutters te gaan in een team is voorlopig van tafel. Lang niet iedereen is overtuigd dat we hiermee meer teams krijgen en waarschijnlijk maar van tijdelijke aard. Wat wel een voordeel  kan zijn van 4 personen per team, is dat je net iets eerder een nieuw team kunt samenstellen.
Ook zul je zondagmorgen wat eerder klaar zijn met de competitie wedstrijd.
Vosseveld bijvoorbeeld geeft aan, dat er liefst zo lang mogelijk met 5 personen per team geschoten wordt en stelt voor, om maar 1 A-klasse aan te gaan houden.

Er is wel een ander idee naar voren gebracht om de competitie op een andere manier in te delen. Nu zijn er van ieder klasse 2 stuks, met uitzondering van de hoofdklasse en klasse D. Hierdoor worden de beste teams verdeeld van de klasse over twee klassen.
Het voorstel is om van iedere klasse maar 1 stuks te hebben. Dus van Hoofdklasse, via de A-klasse naar bijvoorbeeld L-klasse in 1 lijn. Dan zijn de verschillen stukken kleiner en zal het spannender worden. Dit idee zal midden januari worden uitgewerkt.

Ook over de mogelijkheden voor rolstoelschut(s)ters zal gekeken worden. Lang niet alle schietlocaties zijn hiervoor  geschikt. Men zal daarvoor een 6e schut(s)ter moeten gaan gebruiken.
Gehandicapten hoe gaan we hiermee om. We moeten wel op één lijn zitten en de banen hoeven niet aangepast te worden.
We gaan dit als bestuur uitzoeken en e.v.t. met aftrek.

Tenslotte geeft de voorzitter aan, dat bij aanschaf van nieuwe buksen met open vizier, je de oude vizieren op de nieuwe buksen moet zetten (aanbeveling). Daar de nieuwe buksen een erg grof vizier hebben en je daarmee niet goed kaartjes 60 kunt halen.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de komst en wordt vervolgd….       
Social Share: