Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

1.Opening.
De voorzitter Jan Naaldenberg heet ons van harte welkom op deze Algemene Leden Vergadering in Ver. Gebouw Eendracht in Meddo.
En het is mooi om te zien dat er weer een goede opkomst is.

2.Notulen A.L.V. van 1 juni 2015.
De notulen worden na een kleine aanpassing [552 leden in plaats van 252 leden]goedgekeurd door de vergadering.
Voor het organiseren van het NK kaart Winterswijk zijn nog 3 jaren vrij , welke vereniging geeft zich op. 

3.Jaarverslag secretaris.
Op het jaar verslag zijn geen op- of aanmerkingen en worden door de vergadering goedgekeurd.

4.Jaarverslag penningmeester.
We hadden dit jaar 594 betalende leden.
Extra uitgaven waren de diopter bijeenkomst , begeleiding jeugd schieten en WK diopter.
Totaal een verschil van - €38,96.
Er zijn geen op- of aanmerkingen en wordt door de vergadering goed gekeurd.
Jan Stemerdink wordt bedankt , het zag er netjes uit. 

5.Verslag kascontrole.
De kascontrole is gedaan door sv. Diana en sv. Eendracht.
Het zap er perfect uit dus geen opmerkingen.
De kascontrole word door de voorzitter bedankt.

6.Benoeming reserve lid kascontrole.
De kascontrole voor 2016-2017 zal bestaan uit sv. Eendracht en sv. Juliana.
Reserve lid is  KSV . 

7.Jaarverslag competitieleider.
De competitieleider Herbert Legters vindt dat de competitie soepel verlopen is.
Er was dit seizoen maar 1 beslissingswedstrijd in de diopter A1-klasse , deze werd gehouden bij café Rooks tijdens het diopter treffen.
Er was ook maar 1 protest schot.
Het faxen van de formulieren loopt op zijn einde er zijn maar 11 wedstrijd formulieren gefaxt.
De meeste formulieren komen met WhatsApp , dit werkt zeer snel en makkelijk.
De stukjes voor de weekkrant nu zelf schrijven maar heb niet de zekerheid dat ze geplaatst worden.
Op Slingeland-FM passen volgens hen de uitslagen niet meer thuis.
Voor nieuwtjes en berichten kun je ook op Facebook terecht.
Herbert wordt bedankt voor het snelle verwerken van de uitslagen en de mooie competitie. 

8.NK kaart Winterswijk.
Het NK kaart Winterswijk werd dit jaar georganiseerd door CSV.
Ronald Kruisselbrink van CSV het toernooi is goed verlopen , we hadden 170 deelnemers en 8 jeugd schutters.
Het was leuk om te organiseren en Bij Hillen was een goede gastgever.
Het volgende NK in 2017 word georganiseerd door WTM Miste ze bestaan dan 90 jaar.
In 2021 word het georganiseerd door Nimrod , hier tussen zijn er nog jaren vrij dus meld uw vereniging aan! 

9.Pauze. 

10.Uitreiking prijzen seizoen 2016-2017.
Zie verslag competitieleider.
Er is een goede opkomst om de prijzen in ontvangst te nemen.
De wisselbeker diopter is voor SVK 1.
De wisselbeker openvizier is voor Buksveld 1 en voor de derde keer op rij dus mogen zij hem houden.
Alleen van Harte Gefeliciteerd. 

11.In-en uitgaande post.
18-08-2015
Brief sv Diana jeugdschieten ; we hebben de briefdoor gestuurd naar de verenigingen en besloten om éénmalig €50.00 te vergoeden.
We zijn wel van mening dat elke vrijdag avond wat veel is en vinden het jammer dat de eerste avond dat Willy Hillen komt er nog buurtfeesten zijn in Ratum en Woold. 

10-09-2015
Brief sv Buksveld ; Omdat Café Spiekerman nu een nieuwe eigenaar heeft is het telefoon nummer gewijzigd in 0543-216001 .
Dit is ook gemaild naar de andere verenigingen .

18-09-2015
sv Juliana ; Aanvraag schutter nr. 67 Ankie van Noort-Visser om opgelegd te mogen schieten in verband met medische klachten.
Na telefonisch contact word de aanvraag goedgekeurd.

25-09-2015
Nieuw telefoon nummer competitieleider 06-50730479.

19-10-2015
sv Eendracht ;email adres penningmeester WSB te veel contributie betaald .

27-10-2015
sv Eendracht ; Aanvraag schutter nr.19 H. Rensink opgelegd te mogen schieten in verband met steeds slechter resultaat.
Volgens het wedstrijd regelement openvizier artikel 33 kan dit niet en word dus afgewezen.

05-11-2015
sv WTM ; Aanvraag schutter nr. 24 Patroy Wolterink weer zitten mag schieten , verklaring huisarts bij gevoegd.
Dit word goed gekeurd onder voorwaarde dat de kruk geen leuning heeft .

07-11-2015
sv CSV ; Locatie NK kaart Winterswijk onzeker Doundrie stopt 31 december.

14-11-2015
sv CSV ; Contact gehad met Willy Hillen en schietbaan Jaspers , we weten volgende week meer. 

23-11-2015
sv Diana ; Vrijdag 27-11-2015 is het jeugdschieten niet bij Doundrie maar bij “Willinks”,
brief doorgestuurd naar de verenigingen.

23-11-2015
sv Nimrod ; Er is onduidelijkheid over het telefoon van de competitieleider , dit is 06-86889052.
Ook door gestuurd naar de andere verenigingen .

25-11-2015
sv CSV ; Het NK wordt gewoon georganiseerd bij Schietbaan Hillen.

12-02-2016
sv CSV ; Uitnodiging sv Sint Hubertus Breedenbroek schietmarathon , doorgestuurt.

19-12-2015
Herbert Legters ; website al de hele week plat .

17-12-2015
sv Juliana ; Aanvraag schutter 65 Wilna Mennink opgelegd te mogen schieten i.v.m. medische problemen.

24-12-2015
Nadat er een medisch verklaring van de huisarts is overlegd wordt de aanvraag goedgekeurd .

27-12-2015
RTV Slingeland ; Laatste keer dat de sport uitslagen worden voor gelezen.

29-12-2015
Herbert Legters ; Aftrek eerstejaars opgelegde schutters , iets te laat daardoor maar geen wijzigingen in de uitslagen.

02-01-2016
Gewijzigde versie aftrek eerstejaars opgelegde schutters.

12-02-2016
sv CSV ; Doorsturen brief NK Kaart Winterswijk.

06-03-2016
Kringloop Aktief ; Ze hebben een soort Open podium , om iets in dit geval de schietsport te promoten of dit ook iets voor de WSB is.
We zijn er naar toe geweest maar we vinden niet dat daar onze doelgroep komt .

15-02-2016
Uitnodiging diopter bijeenkomst.

13-03-2016
Aanvraag Motor hotel Meddo of ze mee mogen doen met onze competitie.
Ze hebben het regelement toegestuurd gekregen en telefonische uitleg.
Ze zijn van harte welkom .

17-03-2016
Aangemeld voor het Familiespektakel bij Laurens Tenbergen en gevraagd waar we eventueel mochten staan , ook contact gehad met Richard ten Haken van sv DSV  of hun hier ook aan mee willen doen .

Bericht terug in verband met het schieten had de politie nog enkele vragen , of ik contact op wilde nemen met Berend Jager van Politie Winterswijk.
Berend Jager toelichting gegeven , hij wist het ook niet en moest eerst overleggen met een collega.
Naar het politie bureau geweest en toelichting gegeven aan René Nuijens van bijzondere wetten.
Deze zij dat we op openbare plaatsen niet mochten schieten waar dan ook in.
Dus hebben wij er van afgezien , ook DSV en Kronenhuis konden hieraan niet mee werken .

22-03-2016
Gemeente Winterswijk ; presentatieavond over grensoverschrijdende subsidiemogelijkheden .

25-3-2016
Uitslag protestschot wedstrijd 32 Nimrod 1- Buksveld 1.

05-04-2016
Uitnodiging beslissingswedstrijd diopter WTM 2 –Buksveld 3 .

14-05-2016
Opgave Overkamp HMH met 1 vijftal.

16-05-2016
sv Diana ; Brief jeugdschieten , door gestuurd.

18-05-2016
Gemeente Winterswijk ; Aanvraag Koninklijke onderscheiding .

22-05-2016
sv Juliana ; sv Juliana stelt hun secretaris ,Fred van Eldik kandidaat voor de vacature bestuurslid WSB.
Hartelijk dank voor de aanmelding , het bestuur zal Fred van Eldik voordragen als nieuw bestuurslid .  

12.Verslag diopter wk.
Zeer goed verlopen en ook aangemoedigd om ook een keer opgelegd te schieten.
Wel de opmerking gekregen of het iets later kon in ver band met het maïs hakselen.
De volgende wk diopter zal gehouden worden op 15 , 16 en 18 november 2016 en de prijs uitreiking is op zaterdag.
We hopen dat er toch nog meer open vizier schutters komen.

13.Bestuursmededelingen.
Het word steeds moeilijker om een geloofwaardige competitie in elkaar te zetten.
Eventueel naar 4-tallen of een andere opzet.
In september een afgevaardigden vergadering om dit verder te bespreken.
Willen jullie alvast met de leden overleggen wat we kunnen doen.

Drukkerij te Mebel of we samen met ASB , WBSB en WSB alle schietkaarten willen afnemen?
De ASB wil ze wel voor financieren.
We gaan dit samen bespreken.

14.Competitie opzet 2016-2017.
(Competitieleider) De competitie is bijna gereed.
Hoop hem volgende week op de website te zetten.
Begin augustus zijn de boekjes klaar.
De midden pagina zal weer iets lichter van kleur zijn.

1 diopter team erbij , CSV 1 word nu CSV 1 diopter.
Klasse-F komt te vervallen.
Tot de B-klasse word naar gemiddelden ingedeeld.
Hoofd-klasse dit jaar 7 teams omdat CSV 2 al gepromoveerd is en CSV 1 naar diopter gaat
En anders het verschil te groot is.
Dit jaar degradeert er maar 1 team.

15.Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar zijn;

  1. Naaldenberg voorzitter
  2. Legters competitieleider
  3. Elsinghorst 2e penningmeester

Ze worden allen herkozen.

Fred van Eldik word als nieuw bestuurslid met applaus begroet. 

16.Vaststelling bondscontributie.
Het voorstel is om de contributie met € 1,00 per lid te verhogen , dus van € 4,00 naar € 5,00 per lid.
Hier gaat de vergadering mee akkoord.

17.Rondvraag.
Buksveld ; Is het nodig dat de wedstrijd blocs  nog in drievoud zijn.
Brief Diana voor gelezen , er moeten wel meer activiteiten komen van de verenigingen.
De verenigingen moeten in de buurt het schieten promoten en kijken wat er voor jeugd is.
Dit zullen we in september verder bespreken.

18.Sluiting.
De voorzitter Jan Naaldenberg bedankt ons voor de komst.
Alleen een fijne vakantie en komt goed uitgerust weer naar de nieuwe competitie.

En denk in de vakantie alvast aan de toekomst van ons schieten.
Wel thuis.

12 juni 2017

Voorzitter WSB;                                                                                  Secretaris WSB;

  1. J. Naaldenberg                                                                             H. ten Hagen
Social Share: