Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 1. Opening. De voorzitter Jan Naaldenberg heet ons van harte welkom op deze algemene ledenvergadering hier bij het Kronenhuis en is blij met de goede opkomst, dit komt mede door de prijs uitreiking.

2. Notulen A.L.V. van 2 juni 2014. De notulen worden door de vergadering goedgekeurd.

3. Jaarverslag secretaris. Helaas is het aantal schutters weer minder geworden en hadden we dus ook minder teams . Helaas worden de uitslagen ook niet meer in de Weekkrant gepubliceerd. Het jaarverslag word goedgekeurd.

4. Jaarverslag penningmeester. We hebben dit jaar een tekort van € 550,00. Dit komt onder andere door het afschrijven van de laptop, het aantal schietkaarten dat we moesten afnemen en het WK diopter. De komende kosten blijft ongeveer het zelfde maar we willen wel de prijs van een doos schietkaarten verhogen van €22,50 naar €25,00. De contributie blijft het zelfde €4,00. Er zijn geen op of aanmerkingen en wordt door de vergadering goedgekeurd. Jan Stemerdink wordt bedankt, het zag er netjes uit .

5. Verslag kascontrole. De kascontrole is gedaan door de Treffer en Diana. Dhr. ten Hagen namens Diana, het zag er prima uit ook al is het veel werk. De kascontrole word door de voorzitter bedankt.

6. Benoeming reservelid kascontrole. De kascontrole voor het seizoen 2015-2016 zal bestaan uit Diana en Eendracht. Reserve lid is van Juliana de heer J. Hoitink of de penningmeester.

7. Jaarverslag competitieleider. De competitieleider Herbert Legters vind het een soepel verlopen seizoen, iedereen tevreden. De opgelegde schutters hadden eerst nog problemen met de aftrek in het boekje, maar het is nu duidelijk. Klachten over de midden pagina in het boekje dat deze te donker is, maar is een goede bron van inkomsten en zal volgend seizoen proberen weer lichter te drukken. Dit seizoen 7 protest schoten 4 terecht en 3 onterecht . Er gaat een mail rond om de 1e afgevaardigde een protestschot te laten tellen, het moet het liefst wel iemand zijn die al vaker heeft geteld in een hogere klasse. Zondag 8 maart waren er 6 kampioenen. Er waren 2 beslissings wedstrijden die gehouden werden bij ”de Lindeboom”. Meeste wedstrijd formulieren komen met de mail of WhatsApp, dit bevalt zeer goed ik hoop dat alle verenigingen dat gaan doen. De website word zeer goed bezocht. Berichten en nieuwtjes kunnen nu ook op Facebook geplaats worden. Herbert bedankt iedereen voor de mede werking. Herbert word bedankt, de uitslagen staan steeds weer snel op de site.

8. Aanpassing boetes. Boetes van €5,00 naar €10,00. Dit ook in verband met de vele protest schoten wat veel werk is voor de competitie leider. Diana is hier niet gelukkig mee, maar na de uitleg gaan ze hier mee akkoord . Dit voorstel word door de vergadering goedgekeurd.

9. NK kaart Winterswijk. Het NK kaart Winterswijk werd georganiseerd door Juliana bij eetcafé snackbar Doundrie. Het was een zeer geslaagd toernooi, alleen de opkomst buiten Winterswijk viel tegen. Ze bedanken Herbert voor goede medewerking en het snelle plaatsen op de site. Volgende NK in 2016 wordt georganiseerd door CSV. NK 2017 WTM [90 jaar] NK 2021 Nimrod [90 jaar] Diana e.v.t. een gat opvullen. Als er nog verenigingen zijn, meld je aan voor het organiseren van het NK. Eventueel contact op nemen met Aalten? Promoten in de krant of zo iets dergelijks. Heb je een idee overleg het met het bestuur.

10. Pauze.

11. Uitreiking prijzen seizoen 2015-2016. Zie verslag competitie leider. De prijzen worden uitgereikt, allen van harte gefeliciteerd.

12. In-uitgaande post. 22 oktober mutatie boekje. 25 november aanvraag WTM; Patroy Wolterink op grond van medische reden zitten mag schieten, Hiervoor krijgt hij toestemming. 22 december aanvraag SVK; dhr. D. Meerdink opgelegd mag schieten, hiervoor krijgt hij toestemming. 22 december aanvraag WTM; dhr. J. Prinsen opgelegd mag schieten, hiervoor krijgt hij toestemming. 28 december; Diana wedstrijden niet door gegaan wegens gesloten locatie, Dit is in overleg met het bestuur, Diana en de betrokken verenigingen opgelost. 24 januari; Buksveld in verband met faillissement café Spiekerman zullen de resterende wetstrijden bij zaal Eendracht verschoten worden. 27 januari; Praathuis opheffing vereniging op 11-04-2015. 15 maart; brief competitie leider behandelen van een protest schot. 9 april; WTM promotie schietsport op het familie spektakel, tijd is er nu te kort voor maar informeren voor het volgende jaar. 29 april; Diana brief jeugd schieten, deze word uitgelegd door Rop Holweg . De WSB zal dit ondersteunen. 12 mei; CSV aanmelding Ronald Kruisselbrink voor het bestuur.

13. Verslag diopter wk. Het voor het eerst georganiseerde Winterswijkse Kampioenschap diopter heeft aan onze verwachting voldaan al hadden we verwacht dat er meer opgelegd geschoten zou worden, en dus zullen we dit ook volgend seizoen weer organiseren. De datums zijn 20, 21 en 23 oktober 2015. Jan Naaldenberg, Gustaaf, Jan Stemerdink [Groenlo] en Hennie zullen de brieven rond brengen. Dus laat je verleiden, we hopen op een opkomst van zeker 60 personen.

14. Bestuur mededelingen. De bestuurs mededelingen hebben we inmiddels behandeld.

15. Competitie opzet 2015-2016. We hebben nu 252 schutters, helaas weer minder. We houden wel het zelfde aantal klassen. Diopter hoofd klasse 4 teams en de A klasse 7 teams. Sjors Gebbink heeft het ook gecontroleerd en geen fouten ontdekt. Eind juli alles op de site. Augustus Herbert vrij, en in september begint het weer.

16. Bestuurs verkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn; J. Naaldenberg, voorzitter H. Legters, competitieleider J. Stemerdink [Miste] penningmeester Aftredend en niet herkiesbaar zijn; Chr. Slotboom 2e voorzitter P. M. Winters 2 e secretaris Jan Naaldenberg, Herbert Legters en Jan Stemerdink worden herkozen. Petra en Chris worden bedankt voor hun inzet en krijgen een attentie. Ronald Kruisselbrink CSV wordt aan genomen als nieuw bestuurslid. Allen krijgen een applaus. We hopen dat we er toch nog een bestuurslid bij krijgen.

17. Vaststelling bondscontributie. Is al besproken blijft €4,00.

18.Rondvraag. de Treffer; maat aan duiding voor de standaard is bij hun te verkrijgen. de verenigingen kunnen er e.v.t. ook een rolmaat bij leggen. CSV had zich afgemeld voor de boete beker, dit was een foutje van Herbert.

19. Sluiting. De voorzitter Jan Naaldenberg bedankt iedereen voor de komst. wenst allen een goede vakantie en gezond weer terug voor de competitie.

06 juni 2016

Voorzitter WSB; Secretaris WSB; J. Naaldenberg H. ten Hagen

Social Share: