Jaarverslag seizoen 2016-2017
Bestuurs samenstelling:
Het W.S.B. bestuur was het afgelopen seizoen als volgt samengesteld:
Voorzitter: dhr. J. Naaldenberg
2e Voorzitter: dhr. F. van Eldik
Secretaris: dhr. H. ten Hagen
2e Secretaris: dhr. R. Kruisselbrink
Penningmeester: dhr. J. Stemerdink [Groenlo]
2e Penningmeester: dhr. G. Elsinghorst
2e Competitieleider: dhr. J. Stemerdink [Woold]
Competitieleider: dhr. H. Legters

Vergaderingen:
De A.L.V. na afloop van de competitie werd op 6 juni gehouden in ver. Gebouw Eendracht in Meddo.
Er was ook een afgevaardigden vergadering op 26 september in ver. Gebouw Juliana in het Woold. Dit ging over de toekomst van het openvizier schieten.
Daar naast waren er ook nog een aantal bestuursvergaderingen.

Activiteiten:
In November hebben we weer het Winterswijks Kampioenschap Diopter georganiseerd om het diopter schieten te promoten. Deze avonden waren weer goed bezocht.
In Februari 2017 werden op de banen van schietaccommodatie Hillen het NK kaart Winterswijk georganiseerd door WTM Miste. Ook dit jaar was het weer een succes.

Competitie 2016-2017.
In september 2016 zijn we met 84 vijftallen openvizier en 12 viertallen diopter begonnen. Ook is er een nieuwe vereniging bij gekomen en wel Motorshoot uit Meddo.
Uitslagen zijn te vinden op www.winterswijkse-schietbond.nl Laatste nieuwtjes zijn te vinden op Facebook.
Voor verdere gegevens van de competitie en boetebeker verwijzen wij U naar het jaarverslag van de competitieleider.